Изкупуване и преработване на мляко за производство на млечни продукти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена от закон.

Производство на мляко и млечни продукти

Пробиотично кисело мляко в населено място Шумен