Почистване на домове, офиси и други.

Почистване на мозайка в населено място Кюстендил