Консултантска и оценителска дейност оценки на недвижими имоти и активи (материални и финансови) бизнес-оценки инвестиционно консултиране и оценки за развитие съдебни ексертизи консултации по разработване, дизайна и управление на проекти по оперативни програми на Е

Охрана на Дома в населено място Любимец