Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди? | BUSINESS.bg

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Дата:

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Подходящото партньорство с автомобилен товарен превозвач е ефективен инструмент за постигане на предложените цели, базирано на прилагането на правилни решения, предназначени да подкрепят динамиката на целия логистичен проект.

Нуждите на тези, които имат товари за транспортиране, са възможно най-разнообразни: създаването на добре разработена програма за спедиция, необходимостта от 24/7 мониторинг на превозваните товари, прозрачността, предлагана от превозвача за цялото времетраене на пратката и др.

Следователно, по-нататък, ще анализираме заедно най-важните критерии за избор на сухопътен автомобилен превозвач, както до дестинации в страната, така и до други части на континента:

Превозвач с услуги, адаптирани към планирания бюджет

За фирмите и физическите лица, които имат стоки за транспортиране по суша, бюджетът е централен елемент, около който по-късно целият логистичен проект може да набере скорост.

Следователно изборът на идеалния партньор за доставка отчита този критерий. Ранните етапи от планирането на автомобилен товарен транспорт също включват дискусии, фокусирани върху установяването на логистични разходи (независимо дали транспортът се извършва в групи или не).

Възможните теми по този въпрос могат да включват: всякакви отстъпки, от които изпращачът може да се възползва; начините, по които транспортираните стоки могат да бъдат фактурирани (например фактуриране на квадратен метър); идентификация на камиони с ниска консумация на енергия или с допълнително място за съхранение (напр. двуетажни камиони).

Превозвач с експертиза, адаптирана към размера на проекта

Изборът на логистичен партньор, който може да подкрепи усилията за изпълнение на сложен проект, трябва да бъде свързан с експертния опит, който може да предостави, по време на спедицията.

Опитен превозвач може да реагира своевременно на непредвидени сценарии, които се случват по маршрута и не съвпадат с плановете, направени в ранните етапи на логистичния проект: ограничения в Европа, неясноти на границата, недоразумения по време на разтоварване, с екипа за обработка на мястото на продажба и др.

Препоръчително е да се избере партньор, който може за кратко време да разреши случаи от законодателен характер (особено в случая на международен товарен транспорт), ефективно да управлява несъответствията в реално време, да има под ръка планове за вторични действия и т.н. 

Превозвач, готов да комуникира постоянно с изпращача

Знаете, че сте намерили най-добрия логистичен партньор за вашите комуникационни нужди, когато той ви представя серия от инструменти, които могат да позволят постоянна връзка между двете страни. Независимо от спецификата на пратката или размера на товара, превозвачът трябва да реагира своевременно, всеки път, когато искате да имате актуална информация за маршрута.

Партньорството, основано на прозрачност, е много продуктивно, може да осигури приемственост на сътрудничеството между превозвача, изпращача на стоките и техния получател. Ако смятате, че успехът на проекта е свързан с ефективна комуникация, този критерий за избор на превозвач придобива огромно значение за залога на цялата спедиция.

В същия дух има няколко въпроса, които спедиторът може да поиска от потенциален логистичен партньор, за да може да определи дали той желае да бъде прозрачен по време на проекта:

“Разполагате ли с високоефективни системи за наблюдение на транспортирания товар?”

“Има ли директна линия за комуникация с вас, независимо от часа или деня? “

"Колко бърза е вашата скорост на предаване на неочаквани събития?”

Намиране на логистичен партньор в онлайн транспортна борса

Сегментът на автомобилните товарни превози е много динамичен и в същото време се описва от остра конкурентоспособност. Страните, участващи в този процес - тези, които имат стоки за превоз / тези, които имат камиони на разположение за превоз на стоки - се нуждаят от рамка, в която да могат да бъдат идентифицирани лесно и бързо, за да се установят условията за сътрудничество.

Такова решение идва от дигиталната област: онлайн транспортната борса, мястото, където се срещат търсенето и предлагането на пазара на автомобилни превози. Интуитивният интерфейс на такава платформа позволява на спедиторите да намерят подходящия превозвач за техните нужди.

Всичко, което е необходимо, е просто регистриране в такава онлайн общност, което след това може да гарантира устойчиви партньорства за планирания товарен транспорт, с опитни логистични партньори, готови да предложат решения в реално време и максимална прозрачност в етапите на проекта.

Вземете под внимание тези наши препоръки днес и изберете превозвача, вдъхновен за спецификата на вашия проект, така че целите, които сте си поставили, да бъдат постигнати без много проблеми!