Банки, Застраховане

Областни градове

Комплексни услуги в сферата на лизинга. Застраховки.

София
Разработване на проекти за финансиране от европейските фондове. Финансови профили на отраслите и компаниите. Бизнес анализи и проекти за развитие на бизнеса. Инвестиционни анализи и кредитни обосновки. Бизнес оценки при сливания и придобиван

първото българско застрахователно дружество, основано с чуждестранен капитал. Притежава лиценз за работа в областта на Общото застраховане от Национален Съвет по Застраховане

Финансова група "Капман" е водеща финансова институция, предоставяща на индивидуални, институционални инвеститори, както и на юридически лица широк спектър от финансови продукти и услуги. Нашето семейство се състои в момента от четири компании:

Основната сфера на дейност на ПроКредит Банк е обслужването на малки и средни предприятия. Ние знаем колко е важно да подкрепяме малкия бизнес и да спомагаме с нашата дейност за неговото ефективно развитие.

Всички видове застраховки. Консултации при сключване на застраховки и съдействие при застрахователни събития.

Застрахователна компания.

Оптима Асет Мениджмънт – лицензирано управляващо дружество, инвестиционен консултант, инвестиране във фондове, взаимни фондове Оптима Асет Мениджмънт – лицензирано управляващо дружество, управление на активи, договорен фонд Оптима Селект, фонд с

ърговска банка с пълен лиценз за извършване на операции в местна и чужда валута, в страната и в чужбина

Корпоративен и финансов мениджмънт, оценка и управление на риска за инвестициите, инвестиционни анализи и кредитни обосновки, бизнес оценки на цели предприятия, обособени части, дялово и акционерно участие, концесионни анализи. Изготвяне и консултации на

Банки, Застраховане


Прочети повече
Затвори