Банки, Застраховане

Областни градове

Придобиване, управление, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружествата

Застраховки във Верига офиси SDI, Гражданска отговорност, Каско, Имущество, Гражданска отговорност ON-LINE с ОТСТЪПКА в 9 застрахователни компании, ДЗИ, Евроинс, Бул Инс, Армеец и други

Търговска Банка Д АД е търговска банка, притежаваща пълен банков лиценз за извършване на финансови и банкови операции в страната и в чужбина.

Фирма ИНВЕСТОР АД развива дейността си от 1994год. Занимава се с оценяване на дулготрайни материални активи (ДМА). Фирмата предлага финансови и бизнес консултации.

Животозастрахователна компания.

Търговия, финанси, услуги. Застрахователна агенция. Оценки и управление на недвижими имоти.

София
Актюери и КО ООД. Допълнително социално, пенсионно и здравно осигуряване, безработица и професионална квалификация. СОФТУЕР за пенсионни фондове, пенсии, ренти, анюитети,независими актюерски анализи ......

Застрахователен Брокер ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС ООД работи на българския застрахователен пазар от 2 години. От услугите на ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС ООД се ползват над 1 000 клиенти, в това число фирми от различен мащаб и много физически лица. Нашата дейност

Учредители на Банката са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1100 кооперативни организации. В началото нейната основна мисия е да обедини финансовите ресурси на кооперативната система в България и да съдейства за ней

Банки, Застраховане

Оценка: 5 - 1 гласа

Прочети повече
Затвори