Банки, Застраховане

Областни градове

придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества

- Застрахователен и презастрахователен брокер - Застрахователно и презастрахователно посредничество

Финансов лизинг на нови и втора употреба - леки автомобили, товарни автомобили, селскостопански машини, земеделска техника и прикачен инвентар, производствено оборудване. Гъвкави финансови схеми! Бърза процедура по одобрение!

Фирма ВЕЛМАР БРОКЕР ООД е застрахователен брокер с офиси в цялата страна. Фирмата е една от водещите застрахователно брокерски компании от съвременен тип. Задължително условие в дейността на фирмата е авторитетно консултиране

Застрахователно дружество "БулИнс".

Застрахователно посредничество и консултантска дейност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ”ЦКБ ЖИВОТ” е част от “ХИМИМПОРТ” АД – най-голямата публична холдингова компания в България, която обединява 67 водещи дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори.

Придобиване, управление, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружествата

Застраховки във Верига офиси SDI, Гражданска отговорност, Каско, Имущество, Гражданска отговорност ON-LINE с ОТСТЪПКА в 9 застрахователни компании, ДЗИ, Евроинс, Бул Инс, Армеец и други

Търговска Банка Д АД е търговска банка, притежаваща пълен банков лиценз за извършване на финансови и банкови операции в страната и в чужбина.

Банки, Застраховане


Прочети повече
Затвори