Банки, Застраховане

Областни градове

Застрахователно дружество.

Пловдив
“ЕС – КАР“ лизинг на автомобили. Гъвкавост, коректност, бързина, и качество на обслужване. Съдействие при избор на автомобил. Персонален лизингов план.

придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества

- Застрахователен и презастрахователен брокер - Застрахователно и презастрахователно посредничество

Финансов лизинг на нови и втора употреба - леки автомобили, товарни автомобили, селскостопански машини, земеделска техника и прикачен инвентар, производствено оборудване. Гъвкави финансови схеми! Бърза процедура по одобрение!

Фирма ВЕЛМАР БРОКЕР ООД е застрахователен брокер с офиси в цялата страна. Фирмата е една от водещите застрахователно брокерски компании от съвременен тип. Задължително условие в дейността на фирмата е авторитетно консултиране

Застрахователно дружество "БулИнс".

Застрахователно посредничество и консултантска дейност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ”ЦКБ ЖИВОТ” е част от “ХИМИМПОРТ” АД – най-голямата публична холдингова компания в България, която обединява 67 водещи дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори.

Придобиване, управление, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружествата

Банки, Застраховане


Прочети повече
Затвори