Банки, Застраховане

Областни градове

Кооперация "Начала" е част от международната мрежа на Опортюнити Интернешънъл, глобална неправителствена организация за създаване на заетост и разкриване на възможности за генерирането на доходи за бедните и безработните чрез поощряване развитието на

ХДИ Застраховане АД е новото име на Хановер КООП България ЗАД, което се популяризира с логото HDI Застраховане. Дружеството е лицензирано за извършване на застрахователна дейност в областта на общото застраховане. Член на Асоциацията на българските зас

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е създадена на 13 декември 1989 г. като акционерно дружество. Централният й офис се намира в гр. София, бул. "Тодор Александров"№ 81-83. Банката е универсална, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции.

Свобода (Област Пазарджик)
Представителство на застрахователна компания Лев Инс.

Животозастрахователна компания.

София
PPTL е консултантска компания за осъзнато планиране и координиране посоката и финансите на фирма. Нашето мото е: Мислите стават неща!

отдаване на финансов лизинг на: - Технологично оборудване за преработвателната и Хранителната Промишленост - Трактори /включително и прикачен инвентар/

София
* Анализ на текущото състояние. Предложения за оптимизиране на дейността. * Изготвяне и защита на бизнес-план. * Подготовка на предприятия за теглене на кредит. * Съдействие за получаване на кредит. * Представителство на чужди фирми за развитие на

СТЪРЛИНГ ФАКТОР БЪЛГАРИЯ е финасова компания, оперираща на българския пазар от 2005 г. Това е първата българска факторингова компания. Капиталът на фирмата е 100% частна собственост. Ние не сме поделение на застрахователен конгломерат или дъщерна фирма на

Корпоративна търговска банка АД е създадена през 1994 г. Към края на 2007 г. активите възлизат на 1 771 306 хил. лв., което я нарежда на 10-то място по пазарен дял на база активи с 3.00%.

Банки, Застраховане


Прочети повече
Затвори