Банки, Застраховане

Областни градове

Фирма ИНВЕСТОР АД развива дейността си от 1994год. Занимава се с оценяване на дулготрайни материални активи (ДМА). Фирмата предлага финансови и бизнес консултации.

Животозастрахователна компания.

Търговия, финанси, услуги. Застрахователна агенция. Оценки и управление на недвижими имоти.

София
Актюери и КО ООД. Допълнително социално, пенсионно и здравно осигуряване, безработица и професионална квалификация. СОФТУЕР за пенсионни фондове, пенсии, ренти, анюитети,независими актюерски анализи ......

Застрахователен Брокер ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС ООД работи на българския застрахователен пазар от 2 години. От услугите на ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС ООД се ползват над 1 000 клиенти, в това число фирми от различен мащаб и много физически лица. Нашата дейност

Учредители на Банката са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1100 кооперативни организации. В началото нейната основна мисия е да обедини финансовите ресурси на кооперативната система в България и да съдейства за ней

Застрахователно дружество.

Вашият застрахователен съветник.

Сирма Груп превръща новаторските идеи и целеустремения труд на талантливи хора в успешни бизнеси на знанието.

Банки, Застраховане


Прочети повече
Затвори