Банки, Застраховане

Областни градове

"Клеймс Трейд" ЕООД е правноикономическо дружество съчетаващо екип от професионалисти в сферата на юридическите въпроси и финансите с цел най-доброто обслужване на своите клиенти. Дейността на дружеството е свързана със законно посредничество при

Банка Пиреос България предоставя на своите клиенти широка гама от Трежъри банкови продукти и услуги в зависимост от инвестиционните нужди и възможности на индивидуални и корпоративни клиенти. Банка Пиреос България АД предлага на своите клиенти бързо и

Бюро "Български имоти" - застраховане.

Велико Търново
Взаимо-застрахователна кооперация.

Банкови продукти и услуги: корпоративно и дребно банкиране, кредитиране, издаване на дебитна карта ХЕБРОСКАРТ

„Брайт инс” ООД е търговски пълномощник на застрахователен брокер „Уни риск” ЕООД. Извършва продажба по интернет на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към ЗПД „Витоша” АД, ЗД „БУЛИНС” АД, „ДЗИ - Общо застраховане” АД, ЗК

Gracher BG International GmbH & Co. KG предлага основно застрахователни гаранции, стокови кредити и стоково-кредитни застраховки. Gracher BG предлага следните финансови продукти на българския пазар: 1. Попечителство и издаване на гаранции Предлагани

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ - първоначално консултиране и ориентиране за възможностите за кандидатстване по европейските програми;

Eвродилинг АД е инвестиционен посредник - търговия на акции опции фючърси на световните фондови борси.

Бюро "Български имоти" - застраховане.

Банки, Застраховане


Прочети повече
Затвори