Банки, Застраховане

Областни градове

Автомобилно застраховане

Живото-застрахователна компания.

УД Астра Асет Мениджмънт АД притежава лиценз за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми

първата частна застрахователна компания с предмет на дейност животозастраховане.

Кооперация "Начала" е част от международната мрежа на Опортюнити Интернешънъл, глобална неправителствена организация за създаване на заетост и разкриване на възможности за генерирането на доходи за бедните и безработните чрез поощряване развитието на

ХДИ Застраховане АД е новото име на Хановер КООП България ЗАД, което се популяризира с логото HDI Застраховане. Дружеството е лицензирано за извършване на застрахователна дейност в областта на общото застраховане. Член на Асоциацията на българските зас

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е създадена на 13 декември 1989 г. като акционерно дружество. Централният й офис се намира в гр. София, бул. "Тодор Александров"№ 81-83. Банката е универсална, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции.

Свобода (Област Пазарджик)
Представителство на застрахователна компания Лев Инс.

Животозастрахователна компания.

София
PPTL е консултантска компания за осъзнато планиране и координиране посоката и финансите на фирма. Нашето мото е: Мислите стават неща!

Банки, Застраховане

Оценка: 5 - 1 гласа

Прочети повече
Затвори