Бизнеси в град Бъзовец (Област Монтана)

Основно училище.

Бъзовец (Област Монтана)
Зеленчукопроизводство

Бъзовец (Област Монтана)
Зеленчукопроизводство

Животновъдство