Община Вълчедръм е разположена в Западната Дунавска равнина, Северозападен район за планиране и заема североизточната част на област Монтана. Разстоянието от центъра на общината до областния център - град Монтана, е 50 км.

Долни Цибър
Предучилищно и основно образование