Бизнеси в град Крива бара (Област Монтана)

Община Брусарци е разположена в Северозападната част на Република България в западната част на Дунавската хълмиста равнина, по терасите на река Нечинска бара, десен приток на Лом, на височина 125 м. На изток от Брусарци се издига височината Поломски венец.

Крива бара (Област Монтана)
Предучилищно и основно образование

Крива бара (Област Монтана)
Предучилищно и основно образование