Бизнеси в град Смирненски (Област Монтана)

Смирненски (Област Монтана)
петарсване керемиди, Хидроизолаци, Топлоизолаци,

Основно училище.

Смирненски (Област Монтана)
Магазин за хранителни стоки. Производство на облекла.

Смирненски (Област Монтана)
Дърводелски услуги.