Община Брусарци е разположена в Северозападната част на Република България в западната част на Дунавската хълмиста равнина, по терасите на река Нечинска бара, десен приток на Лом, на височина 125 м. На изток от Брусарци се издига височината Поломски венец.

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Предучилищно и основно образование

Регионална Ветеринарна Лечебница.

Средно общообразователно училище.

Брусарци
Фирма МЪНЕКС ЕООД предлага разнообразие от стоки, необходими в строителството, бита и ежедневието. Основна дейност е търговията на строите