Основно училище.

Острица (Област Смолян)
Зърнопроизводство