Община Неделино се намира в югоизточната част на област Смолян и обхваща терен със силно пресечен планинско - горски релеф. Град Неделино е разположен в долината на р. Узундере на около 18 км. от Златоград. Средната надморска височина е 400-500м. На юг общината граничи със Златоград,

Производство на висококачествени млечни продукти -Бяло саламурено сирене -Родопско саламурено сирене -Българско бяло саламурено сирен

Партньори