Бизнеси в град Фотиново (Област Пазарджик)

Основно училище.