Бизнеси в град Побит камък (Област Пазарджик)

Община Велинград е разположена в най-хубавата част на Западните Родопи - Чепинската котловина, при надморска височина от 700 до 1 800 м. Нейната територия е 818 000 дка. Тя включва два града и 18 кметства с 35 населени места. Населението е 44 250 жители, от които в общинския център

Побит камък (Област Пазарджик)
Предучилищно и основно образование

Партньори