Общопрактикуващият лекар Катя Николчева работи в село Юнаците, обл. Пазарджик. Опитът и работата и с пациенти, гарантира нейното индивидуално отношение към всеки пациент и високото ниво на обслужване.

Юнаците
Обучение за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства

Предучилищно и основно образование