Земеделска кооперация Извор се занимава с производство и реализация на маслодайни семена и зърнени растения. ЗК Извор отглежда: маслодайни земеделски култури за добив на маслодайни семена, зърнени земеделски култури с цел производство на зърно. Селскостопанска продукция

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?