Облекла - производство и търговия на едро

Средно общо образование

Драгиново
Автомобилен Транспорт

Основано през 1914 г. училището носи името на Методий Драгинов - свещеник от Корово (Драгиново), който написал летопис за помюсюлманчването в Чепинското корито.

Производство на безалкохолни напитки.