Бизнеси в град Калугерово (Област Пазарджик)

Калугерово (Област Пазарджик)
Производство на хранителни добавки.

Калугерово (Област Пазарджик)
Предучилищно и основно образование

Калугерово (Област Пазарджик)
Фармацевт

Калугерово (Област Пазарджик)
Архитектурна и проектантска дейност.