Предучилищно и основно образование

Хотел „Ливадите“

Радилово
Строителство / Техника и материали

Радилово
Леене под налягане на детайли от алуминиеви, цинкови и магнезиеви сплави на леярски автомати.

Производство и механична обработка на огромни заварени конструкции.

Радилово
Производство на изделия от черни метали.

Производство на висококачествени голямо габаритни отливки. Висококачествени изковки от въглеродни и легирани стомани, прокатни валци за студен и горещ прокат.