Предучилищно и основно образование

Хотел „Ливадите“

Строителство / Техника и материали

Леене под налягане на детайли от алуминиеви, цинкови и магнезиеви сплави на леярски автомати.

Производство и механична обработка на огромни заварени конструкции.

Производство на изделия от черни метали.

Производство на висококачествени голямо габаритни отливки. Висококачествени изковки от въглеродни и легирани стомани, прокатни валци за студен и горещ прокат.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?