Чибаовци
Предучилищно и основно образование

Основно училище.