Предучилищно и основно образование

Основната дейност на фирмата е проектиране, изграждане и поддръжка на зелени площи, покривни и зимни градини; рекултивация, външно и вътрешно озеленяване и оформление, фонтани и поливни системи.