Производство на амбалажни и луксозни кутии от масивна дървесина за опаковка на вина, дестилати и др. продук