Долно Камарци
произвежда смазочно - охлаждащатечност за металорежещи машини "Емулсол"; миещпрепаратзаръце - сапунена каша "Звезда", сапунена каша за пране "Ива"

Химически продукти

Основно училище.

Партньори