Коне и хора имат древна връзка. Азиатските номади вероятно са опитомили първите коне, някъде преди около 4000 години, и от тогава к

Поповяне
Производство на зърно и брашно