ВИКТОРИЯ ТРАНС 2007 се занимава с транспортни услуги. Фирмата предлага голямо разнообразие на услуги за транспортиране: -

Добив и производство на каменно трошени фракции за бетон, асфалтови покрития, пътни основи скални насипи.