Яна (Област София)
"Технопанел" ЕАД разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели за нуждите на индустриалното строителство.

Яна (Област София)
Извършване на разкривки добив натоварване и транспорт на земни и скални маси почистване на хвостохранилища.

Яна (Област София)
Предучилищно и основно образование

Основно училище.

Яна (Област София)
Предлагаме на Вашето внимание дървени въглища собствено производство получени чрез карбонизация на твърдa широколистнa дървесина (дъб, га