П.К:
3140
Т.К:
091202
Област:
Враца
Община:
Роман

Изучаване скулптура и каменообработване. За построяване е избрано село Кунино поради наличието на превъзходна суровина - варовик, развит каменоделски поминък у местното население и стратегическа железопътна артерия. Селото е разположено сред красива природа, с рядко съчетание на скалисти

Фермата е с предмет на дейност производство и реализация на щрауси и всички продукти от тях. Яйца, рисувани яйца, пера, кожи.