В читалището има танцови състави, певчески хор, театрален кръжок, кръжок по етнография и фолклор, музейна сбирка. Всички те са носители на различни награди и навсякъде са посрещани с много голям интерес. Те са част от всеки един празник в Селановци и в община Оряхово.

Селановци
РОСГРУП - ШИПИНГ ООД със седалище и адрес на управление с. Селановци, ул. Скакуц №87 и с предмет на дейност – Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, складова дейност, търговско представителство и посредничество,

Селановци
Средно общо образование

Предучилищно и основно образование

Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети

Строителни материали

Продажба на лекарства и медицински консумативи.