Хайредин е село в Северозападна България. То е административен център на община Хайредин, Област Враца. Община Хайредин е разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, по поречието на р. Огоста. Разполага с изключително плодородна земя в местността "Златия".

Хайредин е село в Северозападна България. То е административен център на община Хайредин, Област Враца. Община Хайредин е разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, по поречието на р. Огоста. Разполага с изключително плодородна земя в местността "Златия".

Агенция за регионално и икономическо развитие

Хайредин
Ветеринарен кабинет.

Хайредин
Производство на царевица за фураж, пшеница и ечемик, слънчоглед - маслен и ивичест.

Хайредин
Производство на пшеница, слънчоглед, царевица, соя, овес, просо и резене.