Община Оряхово е разположена в Северозападна България по поречието на р.Дунав. Състои се от седем населени места (град Оряхово – общински център и шест кметства – Селановци, Остров, Лесковец, Горни Вадин, Галово, Долни Вадин) с обща площ 329 хил.дка. Общината се намира в североизточната

Долни Вадин
БИО Чаркол произвежда висококачествени дървени въглища за скара и барбекю. в екологична инсталация чрез карбонизация от дъб.