Хайредин е село в Северозападна България. То е административен център на община Хайредин, Област Враца. Община Хайредин е разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, по поречието на р. Огоста. Разполага с изключително плодородна земя в местността "Златия".