П.К:
3057
Т.К:
09110
Област:
Враца
Община:
Враца

Община Враца се намира в Северозападната част на Република България и има територия 679 кв.км и население 85 215 души. Състои се от един град Враца и 22 села. По площ общината заема 16–то място в страната. От общо 679 кв.км - 370 са обработваема земя, а 117 – гори и ливади. Климатът е

Предучилищно и основно образование