Областни градове × Болници


Д-р Атанаска Николова - специалист по Ревматология, Детски болести, Детска кардиология.

В КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ се извършват високоспециализирани медицински дейности : Извършване на всички видове тестуване и доказване на алергия:дихателна, кожна, хранителна, от насекоми, предоперативно тестуване, разчитане на имунологични изследвания.


Клиника в населено място Ловеч