Областни градове × Болници


Айтос
Многопрофилна болница за активно лечение в град Айтос разполага с медицинската апаратура и оборудване които съответстват на вида и предмета на дейност на лечебното заведение, както и на изискванията от медицинските стандарти и НЗОК и гарантират оказване на качествени здравни услуги.

Лекарски кабинет. Акушер-гинеколог.


Денонощен Медицински Център в населено място Айтос