Областни градове × Болници


В КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ се извършват високоспециализирани медицински дейности : Извършване на всички видове тестуване и доказване на алергия:дихателна, кожна, хранителна, от насекоми, предоперативно тестуване, разчитане на имунологични изследвания.

Д-р Атанаска Николова - специалист по Ревматология, Детски болести, Детска кардиология.

Държавна Районна болница Проф. Д-р. Параскев Стоянов е многопрофилно здравно заведение за активно лечение.


Денонощен Медицински Център в населено място Ловеч