Областни градове Болници


Болниците за рехабилитация към Националния комплекс са утвърдени, високо специализирани лечебни заведения, в които се провежда

разположен на територията на специализираната болница за активно лечение полицево-челюстна хирургия.

Клиника ВАЛОР извършва специализирана ортодонтска дейност. В нея е възможно да се осъществява цялостно ортодонтско обслужване на високо ниво.

Д-р Мария Капурдова Национален Онкологичен Медицински Център София,ул."Пловдивско поле"№6 Очен лекар (работи със здравната каса). Работно време на кабинета: всеки ден от 08.00 до 13.00 ч.

ЛОТ - КОНСУЛТ ЕООД е първата и една от най - големите специализирани фирми в България /създадена през 1993 г./ в областта на безопасните и здравословни условия на труд, предлагаща пълния спектър от трудово-медицински дейности и притежаваща една

Бургас
Кли

София
Фирма ОПТИЛЕНС ООД е създадена през 1995 год. и е съчетание от оптика и очен кабинет. Във фирмата работят дългогодишни специалисти в областта на офталмологията, контактология и очната оптика. Оборудвана с модерна техника, както за очните прегледи, така и

София
Логопедичен Кабинет за работа с деца и възрастни. Коригиране и терапия на говорни и комуникативни нарушения - заекване, рехабилитация на говора след инсултни състояния, ринолалия.