Областни градове × Болници


Ямбол
Диагностично консултативен център.

Многопрофилна болница за активно лечение.

Център за Спешна Медицинска Помощ


Поликлиники, лекари в населено място Ямбол