Кюстендил
Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдингът участвува; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата,

Кюстендил
Ние сме модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал фирма, която предлага съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични открития в сферата на медицината, здравето, безопасността при работа, хи

Виртуален Офис в населено място Кюстендил