Доц. д-р Евгения Бързашка е специалист клинична токсикология Плевен. От 1985 г. до момента - участие в цялостната учебно – преподавателска работа на МУ – Плевен - токсикология на лекарствените продукти, детски болести и клинична токсикология.