Лабораторно оборудване. Контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура. Технологично и общо лабораторно оборудване. Качествен контрол и лабораторни анализи от водещи световни производители. Екология и работна среда - апаратура за измерване и

Пловдив
Предлага висококачествено оборудване за химични и микробиологични лаборатории, химикали и стъклария. Извършва консултации по зададен проблем. Химмари ЕООД е Официален представител на френската фирма Лаборатории Дюжарден Салерон известна със специализирано лабораторно оборудване за контрол.

София
Ние предлагаме широка гама консумативи, реактиви и апаратура за следните лаборатории: клинична, микробиологична, имунологична. Предлагаме и инфекциозни тестове на проспериращата корейска фирма standard diagnostics. Най-новото ни предизвикателство е

МЕДИЛАБ ООД - дистрибутор на апаратура, реактиви и консумативи за клинична лаборатория. Сайта на фирмата е www.medilab-bg.com

Лабораторна стъклария, реактиви и химикали - внос и българско производство,придружени с анализни свидетелства. Лабораторни уреди и апарати; везни - аналитични, презицни, технически; микроскопи - бинокулярни, стереомикроскопи, ученически; рефрактометри

Лабораторно оборудване, консумативи, среди за микробиология, пластмасови изделия, антибиотични дискове.

ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ, ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ И КОНСУМАТИВИ

Предлага индустриално и лабораторно оборудване за регистрация и обработка на сигнали, кондуктометрия, измерване на рН и температура.

Внос, дистрибуция и сервиз на сертифицирано комплексно лабораторно оборудване, консумативи и реактиви в съответствие с изискванията за качество на Европейската общност

Директен внос на лабораторна и промишлена апаратура за фармацевтичната, хранително-вкусовата, парфюмерийната и химическатата индустрия.