Ветеринарна амбулатория.


Ветеринарен лекар в населено място Лом