Ветеринарна амбулатория.

Регионална Ветеринарна Лечебница.


Ветеринарни рентгенови апарати в населено място Лом