Животновъдни ферми за птици, едър и дребен добитък

Областни градове

Производство и търговия на малки прасета и прасета за разплод и угояване.

Животновъдство

Кубрат
Държавна дивечовъдна станция.

Благоевград
Свиневъдство

Животновъдство

Производство и търговия на малки прасета и прасета за разплод и угояване.

Животновъдство

Тервел
Държавна дивечовъдна станция.

Росица (Област Велико Търново)
Развьждане и отглеждане на млечни кози, ярета и агнета.

Животновъдство и растениевъдство.

Животновъдни ферми за птици, едър и дребен добитък


В каталога ни присъстват най-големите животновъдни стопанства в страната. Ферми за едър рогат добитък, ферми за дребен рогат добитък, ферми са свине за месодобив.

Едри и дребни производители на животни за месодобив и животни за млеконадой. Малки частни ферми за отглеждане на крави, кози и овце. Контакти на свинеферми и птицеферми в страната. Ферми за отглеждане на пуйки, ферми за отглеждане на бройлери за угояване, ферми за отглеждане на патици. Възможност за сравняване на цени и оферти за продажба на едро и дребно.


Агнета , Бикове , Свинеферми
Прочети повече
Затвори