Областни градове


DENTAL X LAB има удоволствието да ви съобщи, че новият филиал - DENTAL X LAB 2 отвори врати. В новата лаборатория се извършват 3D изследвания както на цялата челюст, така и на едничен зъб.

Извършването на генетични /ДНК/ тестове за бащинство, майчинство и биологично родство, и изготвянето на криминалистически ДНК експертизи, са основен предмет на дейност на лаборатория Проген. Анализират се 15 генетични маркера.

МДЛ „ДИАГНОСТИКА“ предлага широк спектър лабораторни изследвания за нуждите на пациенти, лекари, организатори на клинични проучвания, както и лабораторни консултации на най-съвременно ниво. Партньор на л-я „Вийланд“, Щутгарт, Германия.

МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛИПОГАРД е основана през 2001 година, като първата частна специализирана лаборатория за изследване на нарушенията в мастната обмяна (дислипидемии). Екипът е подбран от компетентни, енергични и високо

Извършването на генетични /ДНК/ тестове за бащинство, майчинство и биологично родство, и изготвянето на криминалистически ДНК експертизи, са основен предмет на дейност на лаборатория Проген. Анализират се 15 генетични маркера.

Директен внос на лабораторна и промишлена апаратура за фармацевтичната, хранително-вкусовата, парфюмерийната и химическатата индустрия.

Доставка на аналитична лабораторна апаратура и аксесоари. Специализирани сме в областта на петролната промишленост и екологията. Представляваме водещи производители от Европа, САЩ, Япония и др. страни: - Eltra, Germany – елементни анализатори на CO2

София
Експресна компютърна оценка на състоянието на организма (NLS – ДИАГНОСТИКА) - посредством OBERON 4011 - иследване на всички органи и системи, откриване на инфекциозни огнища,откриване на патологични състояния и пътища за тяхното отстраняване.

Рекорда Контрол енд Сървисис ООД предлага качествени контролни услуги на българския пазар. Нашите услуги вкючват, контрол на селскостопански стоки, химикали, метали, суровини, корабни инспекции, контрол по складов депозит и инспекция на търговски с

В структурата на лабораторията са включени сектори по микробиология, паразитология, вирусология, клинична лаборатория, трансфузионна хематология, патологоанатомия. Лабораторията е акредитирана по наредба 18/ 2005 г. на МЗ. Участва в Национална система за


Медицински Лаборатории


Прочети повече
Затвори