Областни градове


В КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ се извършват високоспециализирани медицински дейности : Извършване на всички видове тестуване и доказване на алергия:дихателна, кожна, хранителна, от насекоми, предоперативно тестуване, разчитане на имунологични изследвания.

Работи с НЗОК: клинична лаборатория,микробиология, вирусология,имунохематология, паразитология, имунология

Русе
Лаборатория за безразрушителен контрол. Дефектоскопия.

СМДЛ Медика2000 ООД Ловеч се намира в цетралната градска зона.Достъпна за всички пациенти и за тези със специални потребности,защото е разпо

Търговище
Акредитирана лаборатория за проверка на разходомери за газ.

Лаборатории за електроизпитания.

Лаборатория

СМДЛ “Микробиолаб” извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени секрети. Гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети. В лабораторията се извършват и

Ботевград
Лаборатория по образна диагностика.


Медицински Лаборатории


Прочети повече
Затвори