Областни градове

Фирма ЕТ АПРОПО - ВИОЛЕТА БАКУНИНА се занимава с: Изработване на инвестиционни проекти, по части, архитектура, строителни конструкции, ел инсталации, водопровод и канализация, технология, отопление и вентилация, вертикална планировка.

Докса Консултинг е създадена през 2005 година. За времето на своето съществуване компанията ни винаги се е стремила да се утвърди като фирма с високо качество на предлаганите услуги, работеща за пълно счетоводно обслужване и защитата на интересите на своите клиенти.

Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД предлага бизнес и управленско консултиране. Консултиране при разработване, внедряване, поддържане и усъвършенстване на Системи за управление на качеството. Системата за производствен контрол включва изискванията за определяне на отговорностите в една

Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейност в три основни направления – правно обслужване в областта на търговското право и сферата на екологията, телекомуникациите, рекламата, конкуренцията и потребителите; разработване и внедряване на системи за

Варна
Фирма АТИКА ЕООД се занимава с инвестиционно проектиране и консултантска дейност в строителството. Проектиране на транспортна инфраструктура - пътища, жп линии, улични мрежи, транспортни съоръжения и комуникационно-транспортни планове.Проектиране на техническа инфраструктура - външни ВИК и

София
Фирма МММ е специализирана в проучвателната, проектантска и консултантска дейност. Извършва оценки на въздействието върху околната среда, екологични оценки, оценки за съответствието, изготвя заявления за комплексни разрешителни, определя щети от минали замърсявания и други консултации в

Фирмата организира обслужване от Служба по Трудова Медицина. Дани-Мед Консулт ЕООД извършва консултации по Здравословни и безопасни условия на труд, като изготвя необходимата документация изискуема от Инспекция по труда. Подпомага работодателя при изготвяне и окомплектоване на личните

Регистрация на фирми , счетоводни услуги , лицензи , разрешителни , застраховане , регистрация на автомобили и други. Нашият всеотдаен екип от високо квалифицирани адвокати, счетоводители и данъчни консултанти, базирани в гр.Петрич ще поемат целия процес по регистрация на вашата фирма,

Стара Загора
Дениси – Христослава Георгиева е консултантска фирма, предоставяща услуги за разработване и управление на проекти към различни финансиращи програми, маркетингови, обучителни и счетоводни услуги за предприятия, общини, нестопански организации и др.

Варна
"H&T Consulting" Ltd. е профилирана в област кредитни и финансови консултации и посредничество. Приемник е на "Global Service" Ltd. , представлявала "Draftis - кредитни консултанти" за град Варна и региона в продължение на няколко години. Консултация относно депозит или инвестиция –

Консултантски Услуги


Прочети повече
Затвори

Партньори