Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

МММ ЕООД  itemprop=

МММ ЕООД

Фирма МММ е специализирана в проучвателната, проектантска и консултантска дейност. Извършва оценки на въздействието върху околната среда, екологични оценки, оценки за съответствието, изготвя заявления за комплексни разрешителни, определя щети от минали замърсявания и други консултации в
София, кв. Овча Купел, ул. Земеделска 1

"МММ" ЕООД Фирма МММ ЕООД има основно предмет на дейност: проучвателната, проектантска и консултантска дейност в това число: Финансово - икономически анализи, анализи на разходи и ползи; концесионни анализи, изготвяне на апликационни форми за кандидатсване по Оперативни програми; Бизнес оценки на фирми, активи, финансови институции, финансови активи; Разработване на бизнес планове и анализи на дейността на фирмата; Квалификационни и образователна курсове; Оценка за въздействие върху околната среда, съставяне на програми за управление за отпадъци, изготяне на документация за издаване на комплексни разрешителни за дейността; оценка за съотвествие и биологично разнообразие; Инженерингова дейност; предпроектни проучвания; провеждане на търгове; инвестиционно проектиране за фирми и граждани; Подготовка на документация за въвеждане на ISO. За Нас Фирма "МММ" ЕООД е c широка специализация в консултантската, проучвателната и проектантска дейност. С екип сертифицирани от МОСВ специалисти извършва оценки на въздействието върху околната среда, екологични оценки, оценки за съответствието, изготвя заявления за комплексни разрешителни, определя щети от минали замърсявания и други консултации в сферата на опазване на околната среда в съответствие с действащата в Р. България нормативна уредба. В съответсвия със Закона за концесиите изготвя концесионни анализи на обекти на стопанска дейност, подземни богатства и др. За Нас Извършва бизнесоценки на търговски предприятия, финансови институции и финансови активи, недвижими имоти, машини и съоръжения, други нематериални активи и фактически отношения, произведения на изкуството, архитектурни паметници на културата. Оказва консултантска помощ при анализ на финансовото, техническото и технологично състояние на дружествата, съдейства при съставяне на бизнес-планове, икономически обосновки за външно финансиране, оценки на различни активи за финансови институции. Услуги Оценки на предприятия Оценки на отделни активи Проектантска дейност Изготвяне на финансови анализи Изготвяне на ДОВОС Концесионни анализи Оперативни програми на ЕС Oценка за съвместимост с Натура 2000 Контакти София 1618 ж.к. Овча Купел ул.Земеделска №1 email: office@mmmltd.eu Тел: 02/ 855 61 92 Факс: 02/ 855 61 39 Моб: 0888/ 912 535 Моб: 0878/ 987 411 "МММ" ЕООД

Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..